You are currently viewing หญ้าดอกขาว จากดอกหญ้าข้างทาง กลายมาเป็นสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่

หญ้าดอกขาว จากดอกหญ้าข้างทาง กลายมาเป็นสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่

ชื่อของ “หญ้าดอกขาว” หรือ ” หมอน้อย” เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังว่ามีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่ หลังจากถูกบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2554 นอกจากลดความอยากบุหรี่แล้ว ยังมีสรรพคุณอีกหลายอย่างมากมายที่น่าสนใจ เมื่อนำหญ้าดอกขาวมาต้มแล้วดื่มก็รสชาติไม่แย่ เรียกว่าดีกว่าสมุนไพรหลายตัวที่กินยาก หญ้าดอกขาว หรือ หมอน้อย มีชื่ออื่นหลายชื่อ เช่นผ้ำสามวัน ม่านพระอินทร์ ยาไม่ต้องย่าง เป็นต้น

สรรพคุณของ หญ้าดอกข้าว

สรรพคุณที่โดดเด่นคือลดความอยากบุหรี่ 

การที่ผู้เสพติดบุหรี่นั้นไม่ได้ติดบุหรี่ แต่ติดที่สารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งจุดเริ่มต้นจากสารในบุหรี่ ชื่อ นิโคติน ไปกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง ชื่อโดพามีน(Dopamine) ซึ่งสารตัวนี้ช่วยให้เคลิบเคลิ้ม สงบ และรู้สึกดี ทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่ เสพติดอารมณ์เหล่านี้ และถ้าเลิกบุหรี่กระทันหัน จะทำให้เกิดอาการหักดิบ ขาดยากระทันหัน คือ ซึมเศร้า โวยวาย หงุดหงิด กระสับกระส่าย อยากสูบบุหรี่ เป็นต้น 

มีการทดลองโดยการแยกสารในหญ้าดอกขาว พบว่ามีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายนิโคตินกับโดพามีน ดังนั้น ทำให้เป็นความหวังว่าสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยทำให้คนที่ติดบุหรี่ สามารถลดความอยากบุหรี่ลงได้ มีการทดลองเพิ่มเติมโดนเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ของบุคคล4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 กลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมหญ้าดอกขาว

กลุ่มที่2คือ กลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมหญ้าดอกขาวบวกกับกับการออกกำลังกายต่อเนื่องกลุ่มที่3คือ กลุ่มที่ออกกำลังกาย 

และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมหญ้าดอกขาวและไม่ได้ออกกำลังกายเลย

ใช้เวลาทำการทดลอง2เดือน ผลปรากฏว่า 

กลุ่มที่2รับประทานหญ้าดอกขาวในรูปอาหารเสริมบวกกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องการสูบบุหรี่ลดลงถึง67% อันดับต่อมาเป็นกลุ่มที่1ประทานอาหารเสริมหญ้าดอกขาวการสูบบุหรี่ลดลง 59% กลุ่มที่3คือออกกำลังกายและกลุ่มที่4คือ ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมหญ้าดอกขาวและไม่ได้ออกกำลังกายมีการสูบบุหรี่ลดลง53%และ 14.04 % ตามลำดับ 

หลังจากนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยศึกษาผลของการใช้สารสกัดหญ้าดอกขาวในการช่วยลดความอยากบุหรี่ พบว่าผลออกมาเป็นทางเดียวกันคือ พบว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติช่วยลดความอยากบุหรี่ได้จริง. ปัจจุบันมีการนำหญ้าดอกขาวมาบดทำเป็นยาผงที่ใช้ชงกับน้ำร้อนแล้วดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งเพื่อลดความอยากบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ถูกคณะกรรมการอาหารและยาบรรจุเข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่พศ.2555จนถึงปัจจุบัน 

มีนักวิชาการทางการแพทย์ท่านนึงเคยกล่าวไว้ในวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เกี่ยวกับบุหรี่และอันตรายของบุหรี่ซึ่งส่งผลกระทบทั้งผู้สูบและคนข้างเคียง และพบว่าคนที่อยู่ข้างเคียงได้กลิ่นจะได้รับพิษจากสารในบุหรี่มากกว่าผู้สูบถึงสองเท่าเลยทีเดียว นอกนั้นบุหรี่ยังมีสารก่อมะเร็งหลายตัว ทำให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ ไอ มีเสมหะ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอด ส่งผลให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งตามมาด้วยโรคมะเร็งปอดและเสียชีวิตในที่สุด. 

นักวิชาการท่านนี้ได้แนะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ คือ หญ้าดอกขาว หรือหญ้าหมอน้อย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาชงซึ่งง่ายต่อการบริโภคและรสชาติดี มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง  สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์พีน สเตอรอล และที่สำคัญสารที่มีผลทำให้คนสูบบุหรี่ลดความอยากบุหรี่ ทำให้ลิ้นฝาดหรือชา จนไม่อยากสูบหรี่ในที่สุด นั่นคือสารในกลุ่มไกลโคไซด์  มีการทดลองในผู้ที่ติดบุหรี่โดยให้ดื่มชาชงหญ้าดอกขาวเป็นเวลา 4 เดือน สามารถเลิกบุหรี่ได้ถึง 70% เลยทีเดียว ผู้ที่เลิกบุหรี่สำเร็จให้เหตุผลว่า หลังจากดื่มชาชงหญ้าดอกขาวเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง พบว่า จะมีความรู้สึกชาที่ลิ้น มีกลิ่นเหม็นจากบุหรี่ที่สูบ จนทำให้มีความรู้สึกไม่อยากสูบบุหรี่ และถ้าฝืนสูบบุหรี่จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากสูบทันที ปัจจุบันมีคลินิกเลิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยนำชาชงจากหญ้าดอกขาว ขนาดที่ใช้คือ ดื่มในปริมาณ 2 กรัม ต่อน้ำร้อน 1แก้วโดยแช่ชาชงไว้10 นาทีในแก้วที่มีน้ำร้อน ดื่มทุกวันหลังอาหารทันทีวันละ 3-4 ครั้ง อาการคอแห้ง ปากแห้ง อาจเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้บ้าง หญ้าดอกขาวมีสารโพแทสเซียมปริมาณมาก ดังนั้นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ 

ลดไข้ 

การที่ร่างกายมีไข้คือมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายคือ มากกว่า37 องศาเซลเซียสขึ้นไป คนโบราณมีการนำเอาหญ้าดอกขาวมาลดอุณหภูมิของร่างกายหรือลดไข้ โดยเชื่อว่า สมุนไพรหญ้าดอกขาวมีสรรพคุณช่วยลดไข้ มีการทดลองเพื่อยืนยันสรรพคุณนี้ โดยฉีดไพโรเจนเข้าที่หนูทดลองทำให้ไข้ขึ้น จากนั้นให้หนูทดลองรับประทานสารสกัดจากหญ้าดอกขาว 

ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัวของหนูทดลอง 1 กิโลกรัม ปรากฎว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิของหนูทดลองลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ต้านการอักเสบ 

เมื่อร่างกายมีการบาดเจ็บ มีการได้รับสารเคมี เชื้อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสก็ตามล้วนแต่มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาสมดุลของร่างกาย แต่ถ้าเชื้อนั้นรุนแรงและอันตรายเกินกว่าที่ภูมิคุ้มกันจะต้านทานไว้ได้ จะเกิดภาวะที่เรียกว่า การอักเสบของเซลล์ มีสรรพคุณของหญ้าดอกขาวกล่าวว่าช่วยลดการอักเสบของเซลล์ และมีงานทดลองสนับสนุน โดยการฉีดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในหนูทดลองบริเวณข้อเท้าของหนูทดลองเพื่อให้เกิดการอักเสบ จากนั้นให้หนูทดลองรับประทานสารสกัดจากหญ้าดอกขาวขนาด 100 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัวของหนูทดลอง 1 กิโลกรัม ปรากฎว่าสารสกัดจากหญ้าดอกขาวช่วยทำให้อาการบวมของข้อเท้าลดลง ลดอาการอักเสบจากบริเวณที่ฉีดยาเข้าไปได้ 

รักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ

การที่มีก้อนผลึก ที่มีหลายๆรูปทรง ตกค้างอยู่ในทางเดินปัสสาวะ หรือเรียกว่าก้อนนิ่ว เนื่องจากมีหลายขนาด ถ้านิ่วขนาดเล็กสามารถขับออกได้ทางน้ำปัสสาวะ ร่างกายไม่ได้รับอันตรายใดๆ แต่ถ้าก้อนนิ่วที่มีขนาดใหญ่ติดอยู่บริเวณทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับออกทางปัสสาวะได้ จะทำให้เกิดความเจ็บปวด ปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะมีเลือดออกปนมาด้วย ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้นานๆจะทำให้เกิดการติดเชื้อและมีการแทรกซ้อนจากโรคที่รุนแรงตามมาได้

มีการทดลองเพื่อยืนยันสรรพคุณในด้านการช่วยรักษาภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โดยให้หนูที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะรับประทานสารสกัดจากหญ้าดอกขาว ขนาดความแรง400 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวของหนูทดลอง 1 กิโลกรัม ปรากฎว่า สารสกัดจากหญ้าดอกขาวทำให้ปัสสาวะสะดวกขึ้น มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ นอกจากนั้นสารสกัดจากหญ้าดอกขาว ยังช่วยลดความเข้มข้นของสารประกอบ เช่น ฟอสเฟต แคลเซียม และผลึกฟอสเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่วอีกด้วย 

ช่วยลดความอยากอาหาร สำหรับคนต้องการลดน้ำหนัก 

เกี่ยวเนื่องจากสรรพคุณของหญ้าดอกขาว ที่มีข้อด้อยคือ หลังจากที่รับประทานเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้คือปากแห้ง คอแห้ง เป็นที่มาของการทำให้ไม่อยากอาหาร
มีผู้ทำธุรกิจอาหารเสริมจากญี่ปุ่น ได้นำสารสกัดจากหญ้าดอกขาว ทำเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอยากอาหารในรูปแบบ สเปรย์พ่นทางปาก และได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          

          หญ้าดอกขาว ต้นหญ้าที่ขึ้นริมทางเดินโดยผู้คนมองข้าม มีสรรพคุณมากมาย สะดวกในการใช้ รสชาติอร่อย ช่วยให้คนที่ติดบุหรี่ สามารถเลิกได้ ช่วยรักษาอาการป่วยไข้ อักเสบ ช่วยลดความอ้วนในคนที่น้ำหนักเกิน ประโยชน์เยอะขนาดนี้ จะเป็นต้นหญ้าริมทางที่ไร้ค่าไม่ได้แล้ว ….. 

ทำความรู้จักหญ้าดอกขาว

           ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L) Less. 

           ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE 

           ชื่ออื่น ๆ : ก้านธูป หญ้าหมอน้อย เสือสามขา หญ้าสามวัน ผ้ำสามวัน 

           ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง สีม่วง ผลแห้ง 

           การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด

วัชพืชชั้นเยี่ยม ที่มีสรรพคุณมากมาย รักษาได้สารพัดโรค ทั้งป่วยไข้ ลดอักเสบ นิ้วในกระเพาะปัสสาวะ ลดความอ้วน. อาการอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงคือ ลดอาการไอ ขับเสมหะ หอบ ไข้ทับระดู ปวดข้อ ปวดกระดูก โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นโรคกระเพาะ ขับลม แน่นท้อง ช่วยขับปัสสาวะ ลดความดันในเส้นเลือด เป็นต้น 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามในการใช้หญ้าดอกขาว

ถ้ารับประทานหญ้าดอกขาวเพื่อสรรพคุณบำรุงร่างกายไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนื่องจากยังไม่มีผลการทดลองในการบริโภคระยะยาวด้านความปลอดภัย.

ผู้ที่รับประทานสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพื่อลดความอยากบุหรี่ ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด ผลข้างเคียงของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวนี้ทำให้มีอาการ ปากแห้ง คอแห้ง สารสกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวนี้มีปริมาณโพแพสเซียมสูง จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไต หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด หากจำเป็นต้องใช้ต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้ง